Eén antwoord van de overheid

Vergunning aanvragen voor een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau oprichten en in stand houden? Dan hebt u een vergunningExternal link nodig. Er zijn verschillende soorten beveiligingsorganisaties:

  • beveiligingsbedrijven die (diverse) organisaties beveiligen;
  • bedrijfsbeveiligingsdiensten die alleen de eigen organisatie beveiligen;
  • geld- en waardetransportbedrijven;
  • particuliere alarmcentrales.

Ook als u horecaondernemer bent en zelf portiers te werk stelt, moet u een vergunning hebben. U vraagt de vergunning en de ministeriële toestemming aan bij Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Uw medewerkers moeten voldoen aan de opleidingseisen voor beveiligers of rechercheursExternal link. Ook zijn er voorschriften die te maken hebben met legitimatieExternal link, het uniformExternal link en privacyExternal link. Leidinggevenden moeten apart toestemming aanvragenExternal link bij Justis. Particuliere alarmcentrales moeten gecertificeerd zijnExternal link door Kiwa NCP.

Geschiktheidsverklaring voor een hond

Wilt u een surveillancehond of een objectbewakingshond inzetten? Dan hebt u een verklaring nodig waaruit blijkt dat de hond geschikt is. De hondenbegeleider moet de verklaring in zijn bezit hebben. U kunt de verklaring aanvragen bij:

Wie mogen geen beveiligingsbedrijf oprichten?

Buitengewoon opsporingsambtenaren, officieren van justitie, politie-ambtenaren en militairen van de Koninklijke Marechaussee mogen geen beveiligingsbedrijf of recherchebureau oprichten. Ook mogen zij geen werkzaamheden verrichten voor een beveiligingsbedrijf of recherchebureau. Een ontheffing van dit verbod kunt u aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunnen particuliere alarmcentrales en recherchebureaus de vergunning digitaal aanvragen bij Justis. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven