Eén antwoord van de overheid

Ventvergunning

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u op straat (zonder vaste standplaats) of aan de deur verkopen of diensten aanbieden? Dan hebt u in sommige gemeenten een ventvergunning nodig. In andere gemeenten hoeft u alleen een melding te doen. De voorwaarden voor de ventvergunning of de melding kunnen per gemeente verschillen. Ook de aanvraagtermijn, kosten en geldigheidsduur van de ventvergunning verschillen per gemeente.

Let op: Verkoopt u een product of biedt u een dienst aan van meer dan € 50? Dan moet u zich houden aan de regels over straatverkoop.

Digitaal aanvragen of melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u digitaal de ventvergunning aanvragen of melding doen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven