Eén antwoord van de overheid

Veiligheidseisen aan machines

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u machines bouwt, moeten deze voldoen aan de veiligheidseisen uit de MachinerichtlijnExternal link. Deze Europese richtlijn stelt eisen aan onder meer:

Gebruiksaanwijzing

Fabriceert of importeert u machines, elektrische apparaten of elektrisch materiaal? Dan moet u een gebruikershandleiding bij de producten voegen. De eisen aan de handleiding verschillen per productsoort. Valt een machine onder de Machinerichtlijn? Dan moet u een handleiding leverenExternal link in de taal van het land waar u het product op de markt brengt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven