Eén antwoord van de overheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleidExternal link hebben. Hiermee zorgt u ervoor dat veiligheid en gezondheid een continu proces is. U stelt uw plannen op, voert ze in, evalueert het met alle betrokkenen en past uw beleid aan als dat nodig is. Uw beleid gaat over de grootste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen. Uw Pedagogisch medewerkers leren de kinderen omgaan met kleine risico’s.

Het beleid beschrijft in ieder geval:.

  • Hoe u de risico’s gaat inperken, en hoe er gehandeld wordt zodra een ongezonde of onveilige situatie zich voordoet.
  • Hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt.

Belangrijkste eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid:

  • In uw kinderopvang gaat u te werk zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven staat.
  • U houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
  • Het beleid gaat over de grootste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen.
  • Uw Pedagogisch medewerkers leren de kinderen omgaan met kleine risico’s.
  • In het beleid staat hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt.
  • Als het om een dagopvang gaat, staat beschreven hoe het vierogenprincipe (een andere volwassene kijkt of luistert mee bij alle activiteiten/handelingen met de kinderen) wordt toegepast.
  • Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt worden en hoe gehandeld wordt zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088