Eén antwoord van de overheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleidExternal link hebben. Hiermee zorgt u ervoor dat veiligheid en gezondheid een continu proces is. U stelt uw plannen op, voert ze in, evalueert ze met alle betrokkenen en past uw beleid aan als dat nodig is.

Belangrijkste eisen uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid

  • In uw kinderopvang gaat u te werk zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven staat.
  • U houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
  • Het beleid gaat over de grootste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van kinderen.
  • Uw pedagogisch medewerkers leren de kinderen omgaan met kleine risico's.
  • U beschrijft hoe u het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zoveel mogelijk beperkt.
  • Als u een dagopvang heeft, beschrijft u hoe het vierogenprincipe wordt toegepast.
  • Het beleid bevat een plan van aanpak waarin staat hoe de risico's ingeperkt worden en hoe gehandeld wordt zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven