Eén antwoord van de overheid

Veiligheid van schepen (Schepenwet)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

De Schepenwet is bedoeld om scheepsrampen op zee te voorkomen. De wet regelt onder meer de veiligheid van schepen en het onderzoek van scheepsrampen. De Schepenwet geldt voor Nederlandse schepen met uitzondering van pleziervaartuigen die geen passagiers tegen vergoeding vervoeren en reddingsschepen.

Ongevallen melden

Een schip moet certificaten bezitten voordat het mag varen. Bovendien moet het aan veiligheidseisen voldoen zoals de aanwezigheid van zeekaarten en reddings- en veiligheidsmiddelen. Ook de kapitein moet zich aan een aantal verplichtingen houden. Ongevallen zoals aanvaringen, grondingen, brand of kapseizen moet u direct meldenExternal link bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Meldplicht gewicht zeecontainers

Als verlader of expediteur moet u het gewicht van zeecontainers melden aan de reder. Dit doet u voordat de container aan boord van een zeeschip gaat. Gebeurt dat niet? Dan moet de gezagvoerder van een schip de container(s) aan boord weigeren.

Verzekering schade door bunkerolie

Bent u eigenaar van een zeeschip groter dan 1.000 ton? Dan moet u zich verzekeren tegen schade door het lekken van bunkerolie (brandstof van zeeschepen). Door de verplichte verzekering krijgen slachtoffers van schade gegarandeerd een deel van hun schade vergoed. Met bunkercertificatenExternal link van de ILT toont u aan dat u verzekerd bent.

Verzekering opruimen scheepswrak

U moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Bergt u het scheepswrak niet? Dan laat Rijkswaterstaat het wrak opruimenExternal link. U kunt uw verzekeraar aanspreken voor de gemaakte kosten.

Onderzoek van scheepsrampen

De ILT doet onderzoekExternal link na een scheepsramp op zee. In sommige gevallen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ook onderzoek.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven