Eén antwoord van de overheid

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Voert uw bedrijf opdrachten uit op plaatsen met een hoog veiligheidsrisico? Zoals gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel? Dan kan uw opdrachtgever om een VCA-certificatieExternal link vragen. Met VCA-certificatie worden toeleverende bedrijven getoetst op hun veiligheidsbeleid. Zo kunt u aantonen dat u aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet voldoet.

Stappenplan

Met een stappenplanExternal link van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) kunt u nagaan hoe u in aanmerking komt voor VCA-certificatie.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven