Eén antwoord van de overheid

Vaste-gezichten criterium

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u voldoen aan de norm van het vaste-gezichten criterium. Dit houdt in dat als een kind op de kinderopvang is, er die dag minimaal 1 vast gezicht aanwezig moet zijn in de groep van het kind. Het kind ziet dus minimaal 1 vertrouwd gezicht.

Vaste-gezichten criterium voor baby's

De norm voor baby's (nuljarigen) is twee vaste gezichten, bij een beroepskracht-kindratioExternal link van 1 of 2. Als er sprake is van een beroepskracht-kindratio van 3 of meer is de norm voor baby's maximaal 3 vaste gezichten.

Een vast gezicht is voor een baby belangrijk, omdat het sociaal-emotionele veiligheid aan een baby biedt. Het maximumaantal vaste gezichten en welke pedagogisch medewerkers dat zijn, wordt bepaald per kind, niet op groepsniveau.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven