Eén antwoord van de overheid

Vaste-gezichten criterium

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang? Dan moet u voldoen aan de norm van het vaste-gezichten criterium. Dit houdt in dat als een kind op de kinderopvang is, er die dag minimaal 1 vast gezicht aanwezig moet zijn in de groep van het kind. Het kind ziet dus minimaal 1 vertrouwd gezicht.

Vaste-gezichten criterium voor baby's

De norm voor baby's (nuljarigen) is 2 vaste gezichten, bij een beroepskracht-kindratio van 1 of 2. Als er sprake is van een beroepskracht-kindratio van 3 of meer is de norm voor baby's maximaal 3 vaste gezichten.

Een vast gezicht is voor een baby belangrijk, omdat het sociaal-emotionele veiligheid aan een baby biedt. Het maximumaantal vaste gezichten en welke pedagogisch medewerkers dat zijn, wordt bepaald per kind, niet op groepsniveau.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven