Eén antwoord van de overheid

Uitrijdperiode voor meststoffen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u dierlijke mest, zuiveringsslib of kunstmeststoffen wilt gebruiken, moet u zich houden aan de uitrijdperiodenExternal link. Per mestsoort en grondsoort en voor grasland of bouwland zijn er verschillende perioden. U mag eenmalig een compostgift van maximaal 200 ton droge stof per hectare uitrijden. Dit meldt u van tevorenExternal link bij RVO.nl.

Ontheffing gebruiksverbod organische meststoffen

Tussen 1 september en 31 januari mag u geen organische meststoffen (dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel hiervan) gebruiken op bouwland en grasland. Een ontheffing op dit verbod, bijvoorbeeld voor gebruiksexperimenten, vraagt u aan bij de provincie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing gebruiksverbod organische meststoffen voor experimenten digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven