Eén antwoord van de overheid

WTZi-toelating van zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u als zorginstelling verzekerde zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren? Dan moet uw instelling een toelating hebben van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U moet hiervoor voldoen aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Aanvraagformulieren voor een nieuwe toelating, een wijziging of intrekking vindt u op de website van het CIBG.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven