Eén antwoord van de overheid

WTZi-toelating van zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u als zorginstelling verzekerde zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren? Dan moet uw instelling een WTZi-toelatingExternal link hebben van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U moet hiervoor voldoen aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). AanvraagformulierenExternal link voor een nieuwe toelating, een wijziging of intrekking vindt u op de website van het CIBG.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven