Eén antwoord van de overheid

Toelating als woningcorporatie

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Is uw vereniging of stichting werkzaam op het gebied van volkshuisvesting? Dan kunt u in aanmerking komen voor toelating als woningcorporatie. De aanvraag voor toelating dient u in bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als toegelaten instelling moet u onder andere een jaarrekening, een jaarverslag en een volkshuisvestingsverslag opstellen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088