Van de overheid. Voor ondernemers.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u een buitenlandse medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in dienst nemen? Dan hebt u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV, werkvergunning) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Bekijk de infographic 'Is een werkvergunning nodig?'.

Korter dan 3 maanden

  • Wilt u een buitenlandse medewerker korter dan 3 maanden bij u laten werken? Dan hebt u meestal een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) nodig. U kunt de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV. Een tewerkstellingsvergunning is maximaal 1 jaar geldig. Hierna moet u een nieuwe tewerkstellingsvergunning aanvragen.
  • Voor kenniswerkers die korter dan 3 maanden in Nederland verblijven, geldt een vereenvoudigde procedure.

3 maanden of langer

Wilt u een buitenlandse medewerker 3 maanden of langer bij u laten werken? Dan vraagt u meestal de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. De GVVA is een verblijfsvergunning met een aanvullend document. Uw buitenlandse medewerker heeft geen aparte tewerkstellingsvergunning nodig. U vraagt de GVVA aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voor wie hebt u een tewerkstellingsvergunning nodig?

U hebt een TWV of GVVA nodig voor medewerkers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Kroatië. Voor medewerkers van buiten de Europese Unie (EU) gelden voorwaarden voor een TWV/GVVA. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan moet deze de tewerkstellingsvergunning aanvragen.

U hebt geen vergunning nodig voor:

Verkorte procedures

  • Voor sommige werknemers gelden verkorte procedures. Bijvoorbeeld voor hogere leidinggevenden, specialisten en werknemers uit uw buitenlandse vestiging die in Nederland technieken komen bijleren (practicanten).
  • Bent u werkgever in het toneel, theater, de opera, musical, klassieke muziek of dans? Dan kunt u voor topartiesten sneller een tewerkstellingsvergunning krijgen. Het salaris van de artiest bepaalt of hij tot de top behoort.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven