Eén antwoord van de overheid

Tewerkstellingsvergunning zzp'ers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Besteedt u in Nederland werk uit aan een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of freelancer uit de Europese Economische Ruimte (EER)External link of Zwitserland? Dan hebt u geen tewerkstellingsvergunningExternal link (werkvergunning) nodig. Hij moet wel aantoonbaar als zelfstandige werken. Dat wil zeggen dat hij de werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid en zonder gezagsverhouding uitoefent. Inspectie SZW kan dit controlerenExternal link.

Zzp'ers van buiten EER

Komt de zzp'er van buiten de EER, uit Zwitserland of uit Kroatië? Dan moet u een tewerkstellingsvergunning voor hem aanvragen. Dit hoeft niet als hij een verblijfsvergunning voor verblijf als zelfstandige heeft.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven