Eén antwoord van de overheid

Terrasvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Wilt u een terras plaatsen bij uw café of restaurant? Dan heeft u in veel gemeenten een terrasvergunning nodig. Ook als u het terras op uw eigen terrein wilt plaatsen. Een terrasvergunning vraagt u aan bij uw gemeente.

Hoe vraagt u een terrasvergunning aan?

Als u een drank- en horecavergunningExternal link of exploitatievergunning horecabedrijfExternal link aanvraagt, vermeldt u dat u een terras hebt. Heeft u al een exploitatievergunning horecabedrijf, drank- en horecavergunning of omgevingsvergunningExternal link? Dan moet u deze wijzigen. In sommige gemeenten is een aanvulling hierop voldoende, en hebt u geen aparte terrasvergunning meer nodig.

Welke regels gelden voor uw terras?

De regels voor een terras verschillen per gemeente. Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Uw terras mag geen:

  • schade toebrengen aan de weg;
  • gevaar opleveren voor weggebruikers;
  • belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg.

Terrasseizoen

Sommige gemeenten kennen een terrasseizoen. U krijgt dan een vergunning voor de duur van het seizoen. In de terrasvergunning staat voor welke periode deze is verleend. Als uw gemeente geen terrasseizoen kent, dan mag u het hele jaar een terras hebben.

Wat kost een terrasvergunning?

Voor een terrasvergunning betaalt u meestal legesExternal link. De hoogte daarvan staat in de legesverordening van de gemeente. Als uw terras op grond van de gemeente staat, moet u een vergoeding betalen. Dit heet precariobelastingExternal link.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de terrasvergunning digitaal aanvragen bij de gemeente. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven