Eén antwoord van de overheid

Tarieven vrije beroepsbeoefenaren in de zorg

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als zorgaanbieder of zorgverzekeraar moet u zich houden aan de regels van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Hierin staat onder meer dat u patiënten moet informeren over prijs en kwaliteit van de zorgExternal link. Verder staan er regels in de wet over tarieven, marktwerking en markttoezicht.

Maximumtarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt maximumtarievenExternal link vast voor diverse vrije beroepenbeoefenaren in de zorg, zoals logopedisten, kaakchirurgen, orthodontisten en psychiaters. Voor huisartsen gelden zowel vrije als vaste tarieven, afhankelijk van de handeling. Fysiotherapeuten, oefentherapeuten en psychotherapeuten stellen hun tarieven vast in overleg met zorgverzekeraars.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven