Van de overheid. Voor ondernemers.

Stortplaatsen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u een stortplaats? Dan moet u zich houden aan de regels van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa). Hierin staat onder meer dat u bepaalde categorie├źn afvalstoffen niet mag storten, maar moet verbranden of verwerken. In het Stortbesluit bodembescherming staan criteria voor onder andere het isoleren en beheersen van afvalstoffen. Het besluit schrijft bijvoorbeeld een boven- en onderafdichting voor. Afhankelijk van de vergunningsvoorschriften moet u keuringen en onderzoek laten uitvoeren.

Ontheffing van het stortverbod

Zijn er (tijdelijk) geen mogelijkheden om het afval te verwerken? Dan kunt u een ontheffing van het stortverbod krijgen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Kunt u verontreinigde grond niet reinigen of immobiliseren? Dan mag u hem storten als u een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond hebt. Deze vraagt u aan bij Bodem+ van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Ontheffing activiteiten voormalige stortplaats

Wilt u activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de verklaring niet-reinigbaarheid grond aanvragen bij Rijkswaterstaat. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing activiteiten op of in een voormalige stortplaats digitaal aanvragen met de berichtenbox. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven