Eén antwoord van de overheid

Stookinstallaties

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft uw bedrijf een stookinstallatieExternal link (bijvoorbeeld een (CV-)ketel, oven, fornuis, kachel, gasmotor of gasturbine) of een afvalverbrandingsinstallatie? Of laat u een stookinstallatie plaatsen? Dan moet u zich houden aan regels voor emissies naar de lucht, inspectie, metingen en onderhoud.

Milieu-eisen

Het Activiteitenbesluit stelt de milieu-eisen voor stook- en afvalverbrandingsinstallaties. Daarnaast stelt het ook eisen aan keuringen, bodembescherming, energieverbruik en lozingen. Per 1 januari 2017External link moeten middelgrote stookinstallaties voldoen aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit.

Voorschriften voor keuring en onderhoud

Laat uw bedrijf een nieuwe stookinstallatie plaatsen? Dan moet een geaccrediteerde meetinstantieExternal link of een gecertificeerd installatiebedrijf aantonen dat u de emissie-eisen niet overschrijdt. Een SCIOS gecertificeerdExternal link bedrijf moet de keuring en de controle op het onderhoud uitvoeren. Hoe vaak u uw stookinstallatie moet laten keuren, hangt af van het vermogen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven