Eén antwoord van de overheid

Stamboek voor rasdieren bijhouden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een stamboek is een register waarin de afstamming en kenmerken van rasdieren staan. Hebt u een fokkerij? Dan moet u een erkenning aanvragenExternal link voor het bijhouden van een stamboek van runderen, buffels, varkens, geiten, schapen of paardachtigen. Dit doet u bij RVO.nl. Ook moet u ieder jaar rapporteren dat u voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Digitaal aanvragen en rapporteren met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de erkenning voor het bijhouden van een stamboek digitaal aanvragen bij RVO.nl. U kunt ook digitaal rapporteren. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven