Eén antwoord van de overheid

Stageplaats of leerbaan aanbieden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

StagiairsExternal link zijn werknemers die werken (stage lopen) in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. Wilt u een stagiair een stageplaats of leerbaan geven? Hou dan rekening met de regels voor stagiairs.

Erkend leerbedrijf

Is uw stagiair een (v)mbo-leerling? Of een leerling met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs? Dan moet uw bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. Bij een stage voor een hbo- of wo-student hoeft dat niet. Om leerbedrijf te worden moet u een erkenning aanvragenExternal link bij Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Stageovereenkomst

Stagiairs hebben een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. U maakt in een stageovereenkomst of stagecontract duidelijke afspraken over onder meer de werkzaamheden, werktijden aansprakelijkheid en een eventuele stagevergoeding.

Arbeidsomstandigheden

Uw stagiair heeft geen arbeidsovereenkomst, maar is voor de Arbowet wel een werknemer. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw stagiair. Een stagiair heeft bijvoorbeeld ook recht op gratis beschermingsmiddelen.

Stagevergoeding

U bent niet verplichtExternal link om uw stagiair een stagevergoeding te betalen. Behalve als het in de cao staat, die voor uw bedrijf geldt.

Sociale zekerheid

Betaalt u de stagiair een stagevergoeding? Dan is er geen echte maar een fictieve dienstbetrekkingExternal link:

  • Uw stagiair is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong en valt onder de Zvw.
  • U hoeft geen premies werknemersverzekeringen in te houden.
  • Uw hoeft niet door te betalen bij ziekte.

Betaalt u de stagiair een reële beloning zoals het minimumjeugdloon? Dan is er een echte dienstbetrekkingExternal link en is de stagiair een gewone werknemer:

  • Uw stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.
  • U moet premies werknemersverzekeringen inhouden.
  • U moet de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) aan hem vergoeden.

Krijgt de stagiair de stagevergoeding niet zelf? U betaalt de stagevergoeding bijvoorbeeld aan de school of het stagefonds? Dan hoeft u onder bepaalde voorwaardenExternal link geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Stagemisbruik

De Inspectie SZW controleert of uw stagiair echt stagewerk of gewoon werk doet. Bij een stage moet het gaan om het leren. Bij gewoon werk gaat het om productie draaien. Is het werk van de stagiair vooral gericht op werken en niet op leren? Dan heeft hij recht op het wettelijk minimumloon. De stagiair werkt dan volgens een gewone arbeidsovereenkomst. De Inspectie SZW kan een boete geven bij stagemisbruik.

Buitenlandse stagiair

Voor een buitenlandse stagiair is geen tewerkstellingsvergunning nodig. U moet wel wel duidelijke afspraken maken met de student en de school. Als het gaat om een bijbaan voor buitenlandse studentenExternal link dan mogen de meeste Europese studenten in Nederland werken. Studenten van buiten Europa hebben een aantekening of tewerkstellingsvergunning nodig.

Checklist stagiair aannemen

Wilt u een stageplaats aanbieden? Gebruik dan de checklist ‘Een stagiair aannemen’External link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven