Eén antwoord van de overheid

Sociaal plan opstellen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als uw bedrijf reorganiseert, verhuist, onderdelen afstoot of failliet gaatExternal link, heeft dat gevolgen voor uw personeel. Moet u medewerkers ontslaan? In een sociaal plan kunt u de collectieve regelingen en voorzieningen voor het achterblijvende en vertrekkende personeel vastleggen.

Is een sociaal plan verplicht?

Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht. Meestal zijn hierover in de caoExternal link afspraken gemaakt. U moet wel de ondernemingsraadExternal link inlichten over de personele gevolgen van een reorganisatie.

Wanneer is een sociaal plan nodig?

U heeft een sociaal plan nodig als u mensen moet ontslaan. Zijn dat er 20 of meer, dan is sprake van collectief ontslagExternal link. U bent verplicht dit te melden bij UWV en de vakbonden van uw medewerkers. Ook moet u de vakbonden raadplegen over een sociaal plan. Maar u kunt ook een sociaal plan maken bij ontslag van enkele medewerkers.

Wie sluiten een sociaal plan af?

Meestal sluit u met de vakbonden een sociaal plan af. Maar u kunt een sociaal plan ook in overleg met de ondernemingsraad vaststellen. En u kunt besluiten om zelf een sociaal plan op te stellen.

Wat staat er in een sociaal plan?

Voor de werknemers die ontslagen worden, regelt het sociaal plan onder meer de ontslagvergoedingExternal link (als eventuele aanvulling op de transitievergoedingExternal link). Voor de werknemers die in dienst blijven, regelt het sociaal plan onder meer veranderingen in de werkplek, bijvoorbeeld bij een verhuizing. In de cao kan staan welke punten u in het sociaal plan moet opnemen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Antwoord voor bedrijven

14 088