Eén antwoord van de overheid

Screening van personeel

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Door screening weet u zeker of uw personeel betrouwbaar is. Voor sommige functies is screening verplicht.

U wilt betrouwbaar personeel selecteren en in dienst hebben. Door screening (informatie-analyse van iemands integriteit) kunt u de risico's beperken. Screening is nuttig voor integriteitsgevoelige functies in uw bedrijf, zoals:

  • managers
  • medewerkers die omgaan met geld en goederen
  • medewerkers die werken met kinderen, ouderen, zieken of gehandicapten
  • medewerkers met toegang tot gevoelige informatie, ruimten (machines, gevaarlijke stoffen) of vitale infrastructuur (energie, ICT).

In de brochure 'Screening van personeel'External link (pdf) van Justis en in de brochure 'Do's & don'ts bij screening en controle via social media'External link (pdf) van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer hierover. Behalve sollicitanten kunt u ook interimmedewerkers, zzp'ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers screenen. U kunt de screening ook uitbesteden aan een particulier onderzoeksbureauExternal link.

Hoe kunt u personeel screenen?

U kunt bijvoorbeeld de referenties van de sollicitant bellen, of informatie over hem opzoeken op internet. Hierbij mag u alleen gegevens opvragenExternal link die van belang zijn voor de functie waarop hij solliciteert. Zijn gezondheidExternal link mag geen onderwerp van screening zijn. U kunt een zwarte lijstExternal link raadplegen om te kijken of een sollicitant daarop voorkomt. Is een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) niet verplicht voor de functie? Dan kunt u zelf uw werknemer om een VOG vragen.

Is een veiligheidsonderzoek nodig?

Sommige functies zijn aangewezen als vertrouwensfunctie. Bij de sollicitatieprocedure naar zo'n functie hoort een veiligheidsonderzoekExternal link. Bij een positieve uitkomst geeft de AIVD een verklaring van geen bezwaarExternal link (VGB) af.

Screening door Justis

In sommige branches screent JustisExternal link de medewerkers continu. Bijvoorbeeld in de kinderopvangExternal link en in het taxivervoerExternal link. Wilt u criminaliteit van uw medewerkersExternal link voorkomen? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een stappenplan interne criminaliteitExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven