Van de overheid. Voor ondernemers.

Sancties bij onderbetaling werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betaalt u uw werknemer minder dan het minimumloon of de minimumvakantiebijslag? Of kloppen uw loonstrookjes niet? Uw werknemer kan naar de kantonrechter stappen. Of een klacht indienen bij Inspectie SZW. Uw werknemer heeft 5 jaar de tijd om achterstallig loon op te eisen.

Wat doet Inspectie SZW?

  • Controleren of u minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betaalt.
  • Uw administratie controleren bij een vermoeden van onderbetaling.

Gevolgen onderbetaling

Bij overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) kan Inspectie SZW boetes en sancties opleggen:

  • Een boete als u niet kunt aantonen hoeveel loon en vakantiebijslag u heeft betaald en hoeveel uren zijn gewerkt.
  • Een boete als u te weinig of contant betaalt of als de loonstrook niet klopt.
  • Een boete als u te weinig vakantiebijslag betaalt.
  • Een dwangsom als u niet binnen 4 weken alsnog betaalt.

Meerdere overtredingen

Als u binnen 5 jaar 2 of 3 keer in de fout gaat, moet u ook 2 of 3 keer zo veel boete betalen. Of u moet maximaal 3 maanden stoppen met (een deel van) uw werkzaamheden. Let op: Bij ernstige overtredingen geldt een termijn van 10 jaar.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid