Eén antwoord van de overheid

Sancties bij onderbetaling werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betaalt u uw werknemer minder dan het minimumloon of de minimumvakantiebijslag? Of kloppen uw loonstrookjes niet? Uw werknemer kan naar de kantonrechter stappen. Of een klacht indienen bij Inspectie SZW. Uw werknemer heeft 5 jaar de tijd om achterstallig loon op te eisen.

Wat doet Inspectie SZW?

  • Controleren of u minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betaalt.
  • Uw administratie controleren bij een vermoeden van onderbetaling.

Gevolgen onderbetaling

Bij overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) kan Inspectie SZW boetes en sancties opleggen:

  • Een boete van maximaal € 12.000 als u niet kunt aantonen hoeveel loon en vakantiebijslag u heeft betaald en hoeveel uren zijn gewerkt. Of als de loonstrook niet klopt.
  • Een boete als u te weinig betaalt. Die boete kan oplopen tot € 10.000 per werknemer.
  • Een boete als u het minimumloon contant betaalt. Deze boete kan oplopen tot € 1.250.
  • Een boete als u te weinig vakantiebijslag betaalt. Deze boete kan oplopen tot € 2.000 per werknemer.
  • Een dwangsom als u niet binnen 4 weken alsnog betaalt. Per werknemer tot € 400 per dag, met een maximum van € 40.000 per werknemer.

Meerdere overtredingen

Als u binnen 5 jaar 2 of 3 keer de fout in gaat, moet u ook 2 of 3 keer zo veel boete betalen. Of u moet maximaal 3 maanden stoppen met (een deel van) uw werkzaamheden.Let op: Bij ernstige overtredingen geldt een termijn van 10 jaar in plaats van 5 jaar.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid