Eén antwoord van de overheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau? Dan moet u een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitvoeren. Voor een gastouderbureau voert u de risico-inventarisatie uit voor alle locaties waar uw gastouders werken. U doet dit voordat u een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link (LRKP) doet. U gaat na:

  • welke risico's de opvang van kinderen met zich brengt;
  • welke voorzorgsmaatregelen u hebt genomen om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen;
  • of er nog meer maatregelen nodig zijn.

Wat moet u doen?

De risico-inventarisaties legt u schriftelijk vast. Na de start van uw kinderopvangorganisatie voert u de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid jaarlijks uit. U vermeldt ongevallen en de maatregelen die u naar aanleiding daarvan hebt genomen.

Ook moet u een plan van aanpak voor veiligheid en een plan van aanpak voor gezondheid opstellen. Daarin vermeldt u welke maatregelen u wanneer gaat nemen en wat deze maatregelen opleveren. U rapporteert aan uw werknemers. Daarnaast moet u de (gast)ouders informeren over de risico-inventarisatie en plannen van aanpak.

Risicomonitor kinderopvang

Met de Risicomonitor Kinderopvang en peuterspeelzalenExternal link kunt u (tegen betaling) online risico-inventarisaties uitvoeren en actieplannen opstellen. Daarnaast bevat de risicomonitor een ongevallenregistratiemodule.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven