Eén antwoord van de overheid

Registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal beginnen? Dan moet u uw bedrijf laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)External link. De registratie vraagt u aan bij uw gemeente. Dat doet u ten minste 10 weken voordat u begint.

Vereiste documenten voor registratie

U stuurt het aanvraagformulier met de vereiste documenten naar de gemeente waar u uw organisatie vestigt. Documenten die u meestuurt, zijn onder andere:

Start u een gastouderbureau? Dan moet u verschillende aanvragen indienen: een voor de exploitatie van het gastouderbureau zelf en een (of meer) voor de opvanglocatie(s) waar uw gastouders gaan werken. Hierbij moet u ook de gastouders en invalgastouders aanmelden, met bewijsstukken voor de vereiste kwalificaties.

Welke formulieren moet u gebruiken?

Per soort opvang vindt u hieronder de formulieren:

alles sluiten

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

De GGD controleert of uw opvang aan alle eisen voldoet. Per 2017 starten GGD'en en gemeenten met strenger toezichtExternal link. Uiterlijk 10 weken na uw aanvraag ontvangt u het besluit van de gemeente. Verandert er na registratie iets in uw gegevens? Dan moet u dit direct doorgeven aan de gemeente. De wijzigingsformulieren vindt u hierboven.

Vestigingen, verhuizing, franchise

U moet elke vestiging inschrijven in het LRK. Bij een verhuizing moet u voor uw nieuwe vestiging een nieuwe aanvraag doen. Uw oude vestiging moet u laten uitschrijven. Bent u franchisenemer? Dan moet u zich als houder laten registreren. De franchisegevers staan niet in het LRK.

Gastouders met meer opvanglocaties?

Dan moet u alle locaties registreren. Voor elke nieuwe opvanglocatie moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Register buitenlandse kinderopvang

Heeft u een kinderopvangorganisatie in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? En vangt u Nederlandse kinderen op? Dan kunnen de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslagExternal link in Nederland. Uw kinderopvangorganisatie moet dan voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en in het register buitenlandse kinderopvangExternal link staan.

Aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de registratie in het LRK digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven