Eén antwoord van de overheid

Registreren bij een geschillencommissie voor kinderopvang of zorg

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvangorganisatie (kinderopvangcentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau) of bent u zorgaanbieder? Dan moet u aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Houder van een kinderopvangcentrum

Als houder van een kinderopvangcentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau moet u zich registrerenExternal link bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Hieraan is het Klachtenloket Kinderopvang verbonden. Ook moet u een klachtenregelingExternal link hebben. Hierin vermeldt u voor ouders en oudercommissies hoe uw organisatie omgaat met klachten van ouders en oudercommissies.

Aansluiten bij onafhankelijke geschilleninstantie

U moet zich als zorgaanbieder aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantieExternal link. Ook moet u een schriftelijke overeenkomst hebben met alle zorgverleners die voor u werken. Representatieve organisaties van cliënten en zorgaanbieders kunnen een geschilleninstantie oprichten. Het CIBG erkent de geschilleninstantieExternal link.

Afhandelen van klachten?

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van klachtenExternal link. U moet onder meer:

  • Medische fouten aan uw patiënt melden en opnemen in het medisch dossier.
  • Incidenten melden en evalueren.
  • Referenties checken van nieuwe zorgverleners die bij u in dienst komen.
  • Ontslag melden van een ernstig disfunctionerende zorgverlener bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
  • Een klachtenfunctionaris aanstellen die gratis beschikbaar is voor uw cliënten.
  • Binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht. Leidt deze beslissing niet tot een bevredigende oplossing? Dan gaat de klacht naar de geschillencommissie. Uitspraken en eisen tot schadevergoeding zijn bindend.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven