Eén antwoord van de overheid

Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal beginnen? Dan moet u uw bedrijf laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)External link. De registratie vraagt u aan bij uw gemeente. Dat doet u ten minste 10 weken voordat u begint.

Wat moet u doen?

U stuurt het aanvraagformulier met de vereiste documenten naar de gemeente waar u uw organisatie vestigt. Documenten die u meestuurt, zijn onder andere:

Start u een gastouderbureau? Dan moet u verschillende aanvragen indienen: een voor de exploitatie van het gastouderbureau zelf en een (of meer) voor de opvanglocatie(s) waar uw gastouders gaan werken. Hierbij moet u ook de gastoudersExternal link en invalgastouders aanmelden, met bewijsstukken voor de vereiste kwalificaties. Ook moet u hierbij een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheidExternal link toevoegen. Voor de registratie van uw gastouderbureau zelf is dat niet nodig.

Welke formulieren moet u gebruiken?

Per soort opvang vindt u hieronder de formulieren:

alles sluiten

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

De GGD controleertExternal link of uw opvang aan alle eisen voldoet. Per 2017 starten GGD'en en gemeenten met strenger toezicht ('Streng aan de Poort'). Meer daarover leest u in deze fact sheetExternal link. Uiterlijk 10 weken na uw aanvraag ontvangt u het besluit van de gemeente. Verandert er na registratie iets in uw gegevens? Dan moet u dit direct doorgeven aan de gemeente. De wijzigingsformulieren vindt u hierboven.

Vestigingen, verhuizing, franchise

U moet elke vestiging inschrijven in het LRKP. Bij een verhuizing moet u voor uw nieuwe vestiging een nieuwe aanvraag doen. Uw oude vestiging moet u laten uitschrijven. Bent u franchisenemer? Dan moet u zich als houder laten registreren. De franchisegevers staan niet in het LRKP.

Hebben uw gastouders meer opvanglocaties?

Dan moet u alle locaties registreren. Voor elke nieuwe opvanglocatie moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Register buitenlandse kinderopvang

Heeft u een kinderopvangorganisatie in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? En vangt u Nederlandse kinderen op? Dan kunnen de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslagExternal link in Nederland. Uw kinderopvangorganisatie moet dan voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en in het register buitenlandse kinderopvangExternal link staan.

Aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de registratie in het LRKP digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven