Eén antwoord van de overheid

Registratie en erkenning door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers geregistreerd of erkend moeten zijn. Produceert of verwerkt u levensmiddelen of diervoeders? Slaat u ze op of vervoert en verkoopt u ze? Dan moet u al uw vestigingen inschrijven in een registerExternal link van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Hebt u ook een erkenning nodig?

Is er in uw bedrijf sprake van extra risico's voor de voedselveiligheid, productveiligheid, diergezondheid of dierenwelzijn? Dan moet u een erkenning aanvragenExternal link bij de NVWA. U hebt deze nodig als uw bedrijf werkt met:

  • rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivelExternal link, eieren);
  • diervoeders;
  • dierlijke bijproducten, zoals sperma, eicellen en embryo's;
  • levende dierenExternal link (runderen, schapen geiten, varkens);
  • kiemgroenten.

U krijgt een erkenning als uw bedrijfsruimte aan de bouwtechnische en hygiënische eisen voldoet. Ook moet u een HACCP-planExternal link en een kwaliteits- en controlesysteem hebben.

Veterinair laboratorium

Hebt u een veterinair laboratorium? Dan hebt u ook een erkenning van de NVWA nodig. Daarnaast moet uw laboratorium zijn geaccrediteerd door de Raad voor AccreditatieExternal link (RvA). U werkt mee aan de periodieke monitoringExternal link van Wageningen Bioveterinary Research. Ook rapporteert uw laboratorium over de uitgevoerde onderzoeken en de uitslagen daarvan. Dat moet maandelijks aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en elk kwartaal aan de NVWA.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u uw vestiging(en) digitaal registreren bij de NVWA. Ook kunt u een erkenning met de berichtenbox aanvragen. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven