Eén antwoord van de overheid

Regels voor straatartiesten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In sommige gemeenten zijn regels opgesteld in of op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor straatartiesten. Er is dan soms ontheffing nodig om op te mogen treden als straatartiest. Ook zijn er soms gebieden aangewezen waar men nooit mag optreden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de ontheffing straatartiesten digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven