Eén antwoord van de overheid

Regels voor mest

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als agrarisch ondernemer moet u zich houden aan regels op het gebied van mest. Deze regels hebben te maken met:

Monsters vaste mest alleen door erkend bedrijf

Vervoerders mogen geen vaste monsters meer nemen van mest uit dikke fractie. Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde organisatie mogen dit. Uw bedrijf moet erkend zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Melkveehouderij uitbreiden

Wilt u uw melkveehouderij uitbreiden? Dan moet u de extra mestproductie compenseren met extra grond, volledige mestverwerking of een combinatie van beide. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunt u uw gebruiksnorm en werkelijke gebruik berekenenExternal link.

Percelen registreren

Als akkerbouwer, tuinder of veehouder met grond moet u uw grondgebruik registrerenExternal link bij RVO.nl. Het gaat om de oppervlakte, het gewas, de ligging en wijzigingen daarin.

Etikettering meststoffen

Voor de etiketteringExternal link van meststoffen gelden de regels uit het Uitvoeringsbesluit MeststoffenwetExternal link.

Regelhulp Mest

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp MestExternal link controleert u als melkveehouder of u voldoet aan het stelsel van de gebruiksnormen. De Regelhulp berekent uw gebruiksruimte voor de gebruiksnormen dierlijke mest, stikstof en fosfaat.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven