Eén antwoord van de overheid

Regels voor lichamelijke ingrepen bij dieren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

De wet verbiedt ingrepen bij een dier die een lichaamsdeel verwijderen of beschadigen.

Welke ingrepen zijn toegestaan?

Dat zijn bijvoorbeeld het oormerken van runderen, varkens, schapen en geiten en het onthoornen van melkgeiten, runderen en schapen. Ook toegestaan zijn ingrepen om dieren onvruchtbaar te maken, en ingrepen die een dierenarts voorschrijft. Deze beroepsgroepen mogen de ingrepen verrichten:

  • dierenartsen;
  • paraveterinairen: dierenartsassistenten, dierenfysiotherapeuten, embryotransplanteurs;
  • in sommige gevallen: mensen die de handeling als economische activiteit voor derden verrichten (dieren voorzien van identificatiemerkenExternal link);
  • in sommige gevallen: veehouders.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven