Eén antwoord van de overheid

Regels voor geneeskundige behandelingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u medisch hulpverlener? Dan moet u zich houden aan de regels over de geneeskundige behandelingsovereenkomst uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin staan de rechten en plichtenExternal link voor hulpverlener en patiënt vanaf de start van de behandeling of het onderzoek. Voor een medische behandeling hebt u toestemming nodig van uw patiënt. Hiervoor heeft hij recht op informatieExternal link. Ook medische keuringen vallen onder de regels uit het BW.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven