Eén antwoord van de overheid

Regels voor dierproeven

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u dierproevenExternal link verrichten? Dan hebt u een instellingsvergunning en een projectvergunning nodig. Als fokker hebt u alleen een instellingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aanExternal link bij De Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

U mag dierproeven bijvoorbeeld gebruiken om vaccins te testen. De wet stelt onder meer eisen aan de deskundigheid van onderzoekers en dierverzorgers en de huisvesting en verzorging van de proefdieren.

Proefdieren

U mag alleen onderzoek doen met speciaal daarvoor gefokte dieren. Het is verboden bepaalde apensoorten voor dierproeven te gebruiken. Commerciële proefdierfokbedrijven die leveren aan dierproefinstellingen hebben een vergunning nodig.

Advies dierexperimentencommissie (DEC)

De CCD neemt een besluit op basis van een positief adviesExternal link van een dierexperimentencommissie (DEC). Nadat u een onderzoeksplan hebt ingediend, neemt de DEC uw aanvraag in behandeling. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert tijdens de proef of u de regels naleeft.

Rapportage

U moet jaarlijks aan de NVWA gegevens sturen over de door u verrichte dierproeven. U rapporteert over het doel van de proef, de soort en het aantal proefdieren en de gebruikte technieken. Hierbij vermeldt u in welke mate de dieren daarbij zijn belast.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de vergunning dierproeven digitaal aanvragen bij de Centrale Commissie Dierproeven. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven