Eén antwoord van de overheid

Regels voor bescherming van planten- en diersoorten

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

De Wet natuurbescherming 2017 regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de wet staan onder meer regels voor beheer, schadebestrijding, jacht, handel en bezit van beschermde soorten. Soms hebt u een ontheffingExternal link nodig van RVO.nl. Of u hebt mogelijk een omgevingsvergunningExternal link nodig van de provincie.

Schadelijke soorten en activiteiten

Schadelijke uitheemse plant- en diersoorten (invasieve exoten) mag u niet houden. Alleen voor bepaalde doeleinden kunt u een vergunning aanvragenExternal link bij RVO.nl.

Wilt u activiteiten uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor beschermde diersoorten? Of gaat u een buitenevenement organiserenExternal link, zoals een motorcrosswedstrijd? Dan moet u preventieve maatregelen nemen om schade aan beschermde planten- en diersoorten te voorkomen. De maatregelen staan in de soortenstandaardExternal link.

Schadevergoeding beschermde leefomgeving

Is een gebied aangewezen als beschermde leefomgeving? En lijdt u schade omdat u bijvoorbeeld uw boerderij moet verplaatsen? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen bij de provincie.

Ontheffing verbod op bijvoeren wildsoorten

Bijvoeren van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen is verboden. Zijn er bijzondere weersomstandigheden of is er een tijdelijk voedseltekort? Dan kunt u ontheffing aanvragen bij de provincie.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan een aantal beschermde dier- en plantensoorten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een beschermde dier- of plantensoort al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de ontheffing en de vrijstelling digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of de provincie. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u ook de schadevergoeding aanwijzing beschermde leefomgeving en de ontheffing verbod op bijvoeren wildsoorten aanvragen met de berichtenbox.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven