Eén antwoord van de overheid

Regels voor beschermde voorwerpen en verzamelingen (Erfgoedwet)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Hebt u een voorwerp of verzameling met een cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde? De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kan voorwerpen en verzamelingen aanwijzen als beschermd en ze in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingenExternal link zetten. De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van de Erfgoedwet.

Bent u eigenaar van één of meer voorwerpen uit het register? Dan moet u:

  • de Erfgoedinspectie inlichten bij vermissing, diefstal of tijdelijke uitlening;
  • een overeenkomst opstellen bij tijdelijke bruikleen;
  • de Erfgoedinspectie inlichten bij verkoop binnen Nederland;
  • toestemming vragen aan de Erfgoedinspectie bij tijdelijke uitvoerExternal link naar het buitenland;
  • toestemming vragen aan de minister van OCW bij uitvoer of verkoop naar het buitenland.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven