Eén antwoord van de overheid

Reclame maken voor geneesmiddelen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Maakt u als geneesmiddelenproducent reclame voor geneesmiddelen? Dan moet u zich houden aan de regels van de Geneesmiddelenwet. De wet maakt onderscheid tussen reclame voor receptgeneesmiddelen en reclame voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder receptExternal link.

Reclame voor receptgeneesmiddelen

Voor receptgeneesmiddelen mag u geen reclame maken voor publiek. Voor beroepsbeoefenaren, zoals artsen en tandartsen, mag u onder voorwaardenExternal link wel reclame maken. De regels hiervoor staan in de Gedragscode GeneesmiddelenreclameExternal link van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR).

Reclame voor geneesmiddelen zonder recept

U mag onder voorwaarden reclame maken voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder recept. In de reclame moet duidelijk worden dat het om geneesmiddelen gaat. Ook moet er een gebruiksaanwijzing in de reclame staan. De reclame mag niet op kinderen zijn gericht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven