Eén antwoord van de overheid

Provinciale Omgevingsverordening (POV) en ontheffing Wet milieubeheer

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Elke provincie heeft een Provinciale Omgevingsverordening (POV). In de POV kunnen provincies extra regels opnemen voor bepaalde omgevingsproblemen. U mag geen handelingen verrichten die in de Wet milieubeheer verboden zijn. Wilt u dat toch? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen bij de provincie.

Verzoek handhaving milieubeheer

Vindt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u een verzoek tot handhaving doen bij de provincie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u een ontheffing wet milieubeheer met de berichtenboxExternal link aanvragen. Dat geldt ook voor een verzoek tot handhaving wet milieubeheer. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven