Eén antwoord van de overheid

Provinciale Omgevingsverordening (POV) en ontheffing Wet milieubeheer

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Elke provincie heeft een Provinciale Omgevingsverordening (POV). In de POV kunnen provincies extra regels opnemen voor bepaalde omgevingsproblemen. U mag geen handelingen verrichten die in de Wet milieubeheer verboden zijn. Wilt u dat toch? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen bij de provincie.

Verzoek handhaving milieubeheer

Vindt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u een verzoek tot handhaving Wet milieubeheer doen bij de provincie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u een ontheffing wet milieubeheer met de berichtenboxExternal link aanvragen. Dat geldt ook voor een verzoek tot handhaving wet milieubeheer. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven