Eén antwoord van de overheid

Productaansprakelijkheid bij gebreken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als producent bent u aansprakelijk voor schadeExternal link die door een gebrek in uw productExternal link veroorzaakt wordt.

Wat is een gebrek?

Een gebrek is bijvoorbeeld:

  • het ontbreken van een veiligheidsvoorziening
  • een slechte gebruiksaanwijzing
  • het ontbreken van waarschuwingen op het product

Wanneer bent u niet aansprakelijk?

Productaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld niet als:

  • het product nog veilig was toen het op de markt kwam, maar later niet meer (bijvoorbeeld door bederf)
  • het product oorspronkelijk niet bedoeld was voor commerciële doelen
  • u onmogelijk kon weten dat het product onveilig was

Productaansprakelijkheid geldt niet voor onder meer gebouwen en diensten.

Productaansprakelijkheid bij import

Als u producten van buiten de EU importeert, wordt u juridisch gezien als de producent. Productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs, niet voor agenten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven