Eén antwoord van de overheid

Productaansprakelijkheid bij gebreken

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Wanneer bent u aansprakelijk voor schade door producten die u maakt of verkoopt?

Als producent bent u aansprakelijk voor schadeExternal link die door een gebrek in uw productExternal link veroorzaakt wordt. Zo'n gebrek kan zijn:

  • het ontbreken van een veiligheidsvoorziening
  • een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing
  • het ontbreken van waarschuwingen op het product.

Productaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld niet als:

  • het product bij het verschijnen op de markt nog veilig was, maar later niet meer (bijvoorbeeld door bederf).
  • Het product oorspronkelijk niet was bestemd voor commerciële doelen.
  • U onmogelijk kon weten dat het product onveilig was.

Productaansprakelijkheid geldt niet voor onder meer gebouwen en diensten.

Let op: Als u producten van buiten de EU importeert, wordt u juridisch gezien als de producent. Productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs, niet voor agenten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven