Eén antwoord van de overheid

Pootringen beschermde vogels

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Fokt u beschermde inheemse of uitheemse vogels? Dan moet u deze vogels voorzien van een gesloten pootring. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een aantal bonden aangewezen. Hier kunt u de ringen aanvragen.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan pootringen, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een pootring al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Administratie vogelbonden

De door de minister van Economische Zaken (EZ) erkende vogelbonden moeten een administratie bijhouden van het aantal verstrekte pootringen. Deze administratie moeten zij ten minste 5 jaar bewaren.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u als vogelbond de erkenning digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven