Eén antwoord van de overheid

Pensioen regelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u op uw AOW-leeftijd stopt met werken, krijgt u pensioen. De AOW-leeftijd is omhoog gegaan naar 66 jaar. Naast het pensioen van de overheid (AOW) kunt u pensioen opbouwen via uw werkgever. In Nederland zijn werkgevers niet verplicht om hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. De Pensioenwet laat het aan de werkgever en de werknemer over of er pensioen wordt afgedragen. De werkgever betaalt hiervoor dan een premie.

Pensioenonderdelen

Uw pensioen bestaat uit minimaal één, maar meestal uit meer van de volgende onderdelen:

AOW-pensioen opbouwen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOWExternal link op. Dit is het basispensioen van de overheid. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereiktExternal link.

Aanvullend pensioen opbouwen

Uw medewerkers kunnen een aanvullend pensioenExternal link opbouwen via een collectieve pensioenregeling. Dit is een aanvulling op het basispensioen van de overheid (AOW). Als ondernemer kunt u dat meestal niet. Bent u werkzaam in bijvoorbeeld het notariaat, de gezondheidszorg of de haven? Dan moet u een aanvullend pensioen regelen bij uw beroepspensioenfonds. In bijvoorbeeld de bouw en afwerking is het bedrijfstakpensioenfonds ook verplicht voor zelfstandigen. U kunt ook kiezen voor een algemeen pensioenfonds (APF). In de overzichten pensioenExternal link kunt u zien voor welke bedrijfstakken- en beroepsgroepen een verplichte pensioenregeling geldt.

Aanvullend pensioen sparen

Iedereen kan zijn pensioen verder aanvullen met een particuliere verzekering, belegging of eigen vermogen. U kunt bijvoorbeeld een lijfrente afsluiten om extra pensioen op te bouwen of om eerder met pensioen te gaan. Een lijfrente is een verzekeringsproduct of een bankspaarproduct waarmee u later een periodieke uitkering kunt krijgen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft meer informatie over lijfrente als aanvulling op uw pensioenExternal link.

Informatie over uw pensioen

Pensioenfondsen moeten u informeren over uw pensioen, via bijvoorbeeld Pensioen 1-2-3External link en Mijnpensioenoverzicht.nlExternal link. Uw persoonlijke totaaloverzicht geeft inzicht in uw te verwachten pensioeninkomen. Ook laat het u zien wat de financiële gevolgen zijn bij bepaalde keuzes of veranderingen in uw persoonlijke situatie.

Pensioen regelen als zzp'er

Ook als zelfstandige zonder personeel heeft u recht op AOW. U kunt zelf een aanvullend pensioen regelen. Werkt u in een sector met een verplicht pensioenfonds? Dan moet u hier als zzp'er ook aan deelnemen. U heeft hiervoor verschillende mogelijkheden.

Naast voorzieningen als levensverzekeringen en banksparen kunt u ook deelnemen aan vrijwillige regelingen voor zzp'ersExternal link. U betaalt geen revisierenteExternal link als u bij arbeidsongeschiktheid het inkomen uit uw vrijwillig opgebouwd pensioen opneemt. Doet u een beroep op de bijstand? Dan telt het pensioen dat u vrijwillig heeft opgebouwd, niet (meer) mee als vermogen.

Bent u werknemer geweest? Dan kunt u soms vrijwillig de pensioenregeling van uw voormalige werkgever voortzetten. De pensioenpremie is dan nog 10 jaar fiscaal aftrekbaar.

Pensioen opbouwen als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en heeft u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Per 1 juli 2017 kan dit niet meer. U heeft wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Doet u dit niet? Dan kunt u de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.

Wat is een oudedagsreserve?

De oudedagsreserve is een deel van de winst dat u als ondernemer opzij mag zetten. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen. U kunt (een deel van) uw oudedagsreserve omzetten in een oudedagslijfrente. De premie die u dan betaalt, is aftrekbaar. De oudedagsreserve geldt alleen voor een eenmanszaak, vennootschap of maatschap. U moet daarnaast aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u overlijdt?

Heeft u een partner? Dan heeft deze meestal recht op een nabestaandenpensioenExternal link. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een deel van uw pensioenrechten. Uw partner kan recht hebben op een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven