Eén antwoord van de overheid

Pensioen regelen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als u op uw AOW-leeftijdExternal link stopt met werken, krijgt u pensioen. De AOW-leeftijd is omhoog gegaan naar 66 jaar.

Pensioenonderdelen

Uw pensioen bestaat uit minimaal één, maar meestal uit meer van de volgende onderdelen:

AOW-pensioen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOWExternal link op. Dit is het basispensioen van de overheid. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereiktExternal link.

Aanvullend pensioen

Uw medewerkers kunnen een aanvullend pensioenExternal link opbouwen via een collectieve pensioenregeling. Als ondernemer kunt u dat meestal niet. Bent u werkzaam in bijvoorbeeld het notariaat, de gezondheidszorg of de haven? Dan kunt u een aanvullend pensioen regelen bij uw beroepspensioenfonds. In bijvoorbeeld de bouw en afwerking bestaat het bedrijfstakpensioenfonds. U kunt ook kiezen voor een algemeen pensioenfondsExternal link (APF).

Eigen pensioenopbouw

Iedereen kan zijn pensioen verder aanvullen met een particuliere verzekering, belegging of eigen vermogen. U kunt bijvoorbeeld een lijfrente afsluiten om extra pensioen op te bouwen of om eerder met pensioen te gaan. Een lijfrente is een verzekeringsproduct of een bankspaarproduct waarmee u later een periodieke uitkering kunt krijgen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft meer informatie over lijfrente als aanvulling op uw pensioenExternal link.

Informatie over pensioen

Pensioenfondsen moeten u informeren over uw pensioen, via bijvoorbeeld Pensioen 1-2-3External link en Mijnpensioenoverzicht.nlExternal link. Uw persoonlijke totaaloverzicht geeft inzicht in uw te verwachten pensioeninkomen. Ook laat het u zien wat de financiële gevolgen zijn bij bepaalde keuzes of veranderingen in uw persoonlijke situatie.

Pensioen regelen als zzp'er

Als zelfstandige zonder personeel heeft u recht op AOW. U moet wel zelf uw aanvullend pensioen regelen. Werkt u in een sector met een verplicht pensioenfondsExternal link? Dan moet u hier als zzp'er ook aan deelnemen. U heeft hiervoor verschillende mogelijkheden.

Naast voorzieningen als levensverzekeringen en banksparen kunt u ook deelnemen aan vrijwillige regelingen voor zzp'ersExternal link. U betaalt geen revisierenteExternal link als u bij arbeidsongeschiktheid het inkomen uit uw vrijwillig opgebouwd pensioen opneemt. Doet u een beroep op de bijstand? Dan telt het pensioen dat u vrijwillig heeft opgebouwd, niet (meer) mee als vermogen.

Bent u werknemer geweest? Dan kunt u soms vrijwillig de pensioenregeling van uw voormalige werkgever voortzetten. De pensioenpremie is dan nog 10 jaar fiscaal aftrekbaar.

Pensioen opbouwen als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en heeft u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Per 1 juli 2017 kan dit niet meer. U heeft wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Doet u dit niet? Dan kunt u de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.

Voor wie?

  • directeur-grootaandeelhouders
  • besloten vennootschappen (bv's)

Wat is een oudedagsreserve?

De oudedagsreserveExternal link is een deel van de winst dat u als ondernemer opzij mag zetten. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen. U kunt (een deel van) uw oudedagsreserve omzetten in een oudedagslijfrente. De premie die u dan betaalt, is aftrekbaar. De oudedagsreserve geldt alleen voor een eenmanszaak, vennootschap of maatschap. U moet daarnaast aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u overlijdt?

Heeft u een partner? Dan heeft deze meestal recht op een nabestaandenpensioenExternal link. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een deel van uw pensioenrechten. Uw partner kan recht hebben op een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven