Eén antwoord van de overheid

Pedagogisch beleidsplan

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u een kinderopvangorganisatie, zoals een kindercentrum, gastouderopvanglocatie of een peuterspeelzaal? Dan moet u een pedagogisch beleidsplan hebben. U maakt het beleidsplan vóór uw aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link (LRKP). In het beleidsplan geeft u uw visie op de omgang met kinderen, zoals:

  • hoe u de emotionele veiligheid waarborgt;
  • hoe u de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties bevordert;
  • hoe de overdracht van waarden en normen plaatsvindt.

Beleidsplan voor kindercentra

In het pedagogisch beleidsplan voor kindercentra vermeldt u ook:

  • de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepenExternal link;
  • bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten;
  • hoe leidsters bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere volwassenen;
  • hoe de achterwacht geregeld is wanneer er maar één leidster in uw kinderopvangorganisatie aanwezig is. Een achterwacht is een volwassen persoon die de leidster bij calamiteiten kan ondersteunen.

Beleidsplan voor gastouderbureaus

In het pedagogisch beleidsplan voor gastouderbureaus vermeldt u ook:

  • de samenstelling van het aantal kinderen dat door een gastouderExternal link wordt opgevangen;
  • de eisen die u aan gastouderschap stelt.

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt, moet voldoende speel- en slaapruimteExternal link voor de kinderen hebben. Ook moet er voldoende geschikte buitenspeelmogelijkheid zijn voor het aantal en de leeftijd van de kinderen.

Hoe lang is uw pedagogisch beleidplan geldig?

Het pedagogisch beleidsplan moet actueel zijn. Veranderen de omstandigheden in uw kinderopvangorganisatie? Of veranderen uw inzichten in onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan? Dan moet u het plan aanpassen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven