Eén antwoord van de overheid

Pcb's verwijderen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u bedrijfsmatig apparaten met pcb's (polychloorbifenyl), zoals oude transformatoren of condensatoren, verwijderen? Dan moet u een register bijhouden dat voor een toezichthouder toegankelijk is. Hierin beschrijft u:

  • de hoeveelheid, oorsprong en aard van de verwijderde pcb's;
  • de oorsprong en aard van het apparaat dat u verwijderd hebt;
  • het gehalte aan pcb's dat in het apparaat is toegepast.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088