Eén antwoord van de overheid

Parallelimport (zonder toestemming producent)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u producten van buiten de EERExternal link importeren en verkopen? Dat mag alleen als u daarvoor toestemming hebt van de producent. Import zonder toestemming heet parallelimport. Is een bepaald type product van een producent in de EER via een officieel distributiekanaal in de handel gebracht? Dan mag u het daarna binnen de EER vrij verhandelen.

De straffen op parallelimport variëren van een schadevergoeding tot vernietiging van de voorraad artikelen.

Parallelimport medicijnen

Op medicijnenExternal link is het verbod op parallelimport niet van toepassing. Wilt u als parallelimporteur geneesmiddelen in de handel brengen? Dan hebt u een parallelhandelsvergunning nodig van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088