Eén antwoord van de overheid

Opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen of aardwarmte

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u gas of olie zoeken, produceren of opslaan? Dan hebt u daar vergunningen voor nodig van het ministerie van Economische Zaken (EZ). In de Mijnbouwwet en de daarop gebaseerde regelingen staat waaraan u moet voldoen. Ook staat hierin welke procedures van toepassing zijn en onder welke voorwaarden EZ vergunningen verleent.

Vergunningen

Er zijn verschillende vergunningen voor verschillende stappen in het proces. Bijvoorbeeld voor het seismisch bodemonderzoek, voor de proefboring en voor het produceren zelf. De aanvraagformulieren vindt u op het NL Olie- en Gasportaal.

Afhankelijk van de locatie en de omstandigheden kunt u ook vergunningen op basis van andere wetten nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, sociale zekerheid en ruimtelijke ordening. Het ministerie van EZ geeft zelf de mijnbouwmilieuvergunning af.

Ontheffingen

Op bepaalde verboden en voorschriften uit de Mijnbouwwet kunt u een ontheffing aanvragen bij het ministerie van EZ.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de mijnbouwwetvergunningen en -ontheffingen digitaal aanvragen bij het ministerie van EZ. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven