Eén antwoord van de overheid

Opkopersregister bij handel in tweedehands goederen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u handelaar in of opkoper van gebruikte (tweedehands) of ongeregelde goederen? Zoals platina, goud, zilver, koper, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, fietsen, mobiele telefoons, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur of apparatuur voor automatische registratie? Dan moet u een digitaal opkopersregister (DOR) bijhouden. Dat geldt ook als u via internet opkoopt. De vorm van het register moet voldoen aan de regels van uw gemeente. Hiermee helpt u heling voorkomen.

Wat moet u bijhouden in het register?

In het opkopersregister vermeldt u onder andere:

  • een omschrijving van de goederen;
  • de datum van aankoop;
  • de koopprijs;
  • de gegevens van de koper, de juiste naam, door middel van legitimatie.

Daarnaast moeten opkopers zich ook melden bij de gemeente (wettelijk verplicht). De eis voor een opkopersregister komt uit het Wetboek van Strafrecht. Gemeenten kunnen aanvullende regels stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij sommige gemeenten kunt u een opkopersregister aanvragen. In het Besluit Opkopersregisters BES vindt u in de bijlage een model opkopersregister.

Legitimatieplicht bij handel in koper

Voor de handel in koper en koperlegeringen geldt een legitimatieplicht. Als opkoper moet u uw klant vragen een geldig identiteitsbewijs te tonen. Biedt u koper, koperkabel of een koperlegering aan en wilt u contant uitbetaald worden? Dan moet u een geldig legitimatiebewijs tonen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven