Van de overheid. Voor ondernemers.

Opkopersregister bij handel in tweedehands goederen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u handelaar in of opkoper van gebruikte (tweedehands) of ongeregelde goederen? Zoals platina, goud, zilver, koper, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, fietsen, mobiele telefoons, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur of apparatuur voor automatische registratie? Dan moet u een digitaal opkopersregister (DOR) bijhouden. Dat geldt ook als u via internet opkoopt. De vorm van het register moet voldoen aan de regels van uw gemeente. Hiermee helpt u heling voorkomen.

Wat moet u bijhouden in het register?

In het opkopersregister vermeldt u onder andere:

  • een omschrijving van de goederen;
  • de datum van aankoop;
  • de koopprijs;
  • de gegevens van de verkoper.

De eis voor een opkopersregister komt uit het Wetboek van Strafrecht. Gemeenten kunnen aanvullende regels stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij sommige gemeenten kunt u een opkopersregister aanvragen. In het Besluit Opkopersregisters BES vindt u in de bijlage een model opkopersregister.

Legitimatieplicht bij handel in koper

Voor de handel in koper en koperlegeringen geldt een legitimatieplicht. Als opkoper moet u uw klant vragen een geldig identiteitsbewijs te tonen. Biedt u koper, koperkabel of een koperlegering aan en wilt u contant uitbetaald worden? Dan moet u een geldig legitimatiebewijs tonen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven