Eén antwoord van de overheid

Openbare weg afsluiten voor werkzaamheden of een evenement

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een weg afsluiten om werkzaamheden uit te voeren? Wilt u een evenement of een wedstrijd op de weg houden? Dan heeft u een vergunning of ontheffing van de gemeente of provincie nodig. Als de veiligheid dit toelaat, is melding bij de gemeente soms voldoende.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u deze vergunningen digitaal aanvragen met de berichtenbox: ontheffing wedstrijden op de weg; ontheffing Wegenverkeerswet 1994; Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens; vergunning gebruik van de provinciale weg. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven