Eén antwoord van de overheid

Ontheffing verbod op lozen van koelwater en huishoudelijk afvalwater in de bodem

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U mag geen koelwater of huishoudelijk afvalwater lozen in de bodem. In sommige gevallen kunt u een ontheffing op het verbod op het lozen van koelwater in de bodem aanvragen. Deze vraagt u aan bij de provincie.

Voor een beperkte lozing van huishoudelijk afvalwater kunt u een ontheffing aanvragen. Dit doet u bij uw gemeente. Heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning voor milieu? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing van het verbod lozing koelwater en huishoudelijk afvalwater en lozing koelwater in de bodem digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Antwoord voor bedrijven

14 088