Eén antwoord van de overheid

Ontgrondingsvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Wilt u de bodem op land of in het water afgraven (ontgronden)? Bijvoorbeeld voor aanleg van wegen of bouwputten, winning van grondstoffen of landschapsinrichting? Dan hebt u een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig. In bepaalde situaties is een melding voldoende. Voor afgravingen in rijkswateren vraagt u de vergunning aanExternal link bij Rijkswaterstaat.

Schadevergoeding

Lijdt u schade door het verlenen, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft verleend, gewijzigd of ingetrokken.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontgrondingsvergunning en de schadevergoeding ontgronding digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven