Eén antwoord van de overheid

Ondernemingsdossier

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u bepaalde bedrijfsgegevens beschikbaar stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners? Dat kan via het Ondernemingsdossier. U houdt deze gegevens waar nodig actueel en machtigt bepaalde overheden de gegevens in te zien. Op die manier beschikken zij steeds over actuele informatie.

Samenwerkingsovereenkomst per branche

Per branche maken ondernemers en overheden afspraken over welke informatie zij willen uitwisselen. Ook maken zij afspraken over hoe ze de informatie uitwisselen. Deze afspraken leggen zij vast in een samenwerkingsovereenkomst. De brancheorganisatie stelt het Ondernemingsdossier vervolgens beschikbaar. Het Ondernemingsdossier is ingevoerd in de branches recreatie, rubber- en kunststofindustrie en horeca.

Inloggen

Op Mijnondernemingsdossier.nl kunt u zich registreren of inloggen. Dit kan met eHerkenning.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven