Eén antwoord van de overheid

Onderhoud en controle van koelinstallaties, hoogspanningsschakelaars en brandbeveiligingssystemen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Voert u werkzaamheden uit aan koelinstallaties (bijvoorbeeld een koelvitrine- of vriesinstallatie, warmtepomp of airconditioningsysteem), hoogspanningsschakelaars of brandbeveiligingssystemen? Of bent u de eigenaar van een van deze installaties? De F-gassen- en ozonregelgeving stelt eisen aan onderhoud en periodieke controle van deze installaties. Bij lekkage zouden gefluoreerde broeikasgassenExternal link (F-gassen) of ozonlaagafbrekende stoffen kunnen vrijkomen.

Werkzaamheden door gecertificeerd bedrijf

Alleen gecertificeerde onderhouds- of installatiebedrijvenExternal link mogen werkzaamheden uitvoeren aan koelinstallaties, hoogspanningsschakelaars of blusgassystemen. Als onderhouds- of installatiebedrijf kunt u een bedrijfscertificaat aanvragen bij een van de aangewezen keuringsinstanties. Om een bedrijfscertificaat te krijgen, moeten uw bedrijf en uw personeel voldoen aan bepaalde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld beschikken over werkinstructies en goed gereedschap. Ook moet u een logboek bijhouden. Uw personeel moet bepaalde diploma's hebben.

Verplicht keuren door deskundige

Heeft u een verwarmingssysteem van 100 kW of groter of een airconditioningssysteem met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (ook woningen) van 12 kW of groter? Dan gelden verplichte keuringenExternal link. De deskundigen moeten gediplomeerd of gecertificeerd zijn.

Bent u installateur of adviseur in de utiliteitsbouw of woningbouw met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan kunt u de Installatie Performance ScanExternal link (IPS) van RVO.nl doen.

Diplomaregister F-gassendiploma's

Rijkswaterstaat houdt een diplomaregisterExternal link bij van alle personen die beschikken over een F-gassendiploma. U kunt dit register niet bekijken. Wilt u controleren of een persoon over een juist diploma beschikt? Dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.

Register bedrijfscertificaten

De aangewezen keuringsinstanties houden een register bij van door hen afgegeven bedrijfscertificaten. Er is geen centraal register. Wilt u controleren of een installatie- of onderhoudsbedrijf over een juist bedrijfscertificaat beschikt? Neemt u dan contact op met de keuringsinstantie die het certificaat heeft verstrekt.

Inzamelen en verwerken van CFK's

CFK's zijn als koudemiddel verboden. Voor het inzamelen en verwerken van CFK's en halonen gelden specifieke regelsExternal link. U mag koudemiddelen zoals R22 niet meer gebruiken in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven