Eén antwoord van de overheid

Ondergrondse en bovengrondse tanks

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u ondergrondse en bovengrondse tanks installeren, verwijderen of onklaar maken? Dan moet uw bedrijf zijn erkend door KIWA. De (technische) eisen waaraan u moet voldoen, vindt u in de regeling Kiwa REIT - BRL-K903External link. Hierin staan onder meer de eisen voor:

  • installateurs;
  • bedrijven die bodemweerstandsmetingen uitvoeren;
  • bedrijven die kathodische bescherming aanbrengen;
  • lassers van tanks;
  • certificeringsinstellingen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven